Liliana Szczuka-Dorna

Doktor Lingwistyki Stosowanej. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe: Metodyka nauczania języka angielskiego (1987) i Public Relations (1995). Studiowała w Poznaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym i Georgia State University in Atlanta uzyskując tytuł Master of Business Administration (2001). Jest tłumaczem przysięgłym przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dr Liliana Szczuka-Dorna należy do następujących stowarzyszeń organizacji:

  • SERMO - Stowarzyszenie Akademickich Centrów Języków Obcych Środków - Prezydent ICLHE - Integrating Content & Langauge in Higher Education
  • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne;
  • ELC - European Language Council;
  • CercleS- European Confederation of Language Centres in Higher Education

Dr Liliana Szczuka-Dorna jest dyrektorem Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.

Członek  Rady Fundacji Instytut Jakości w Edukacji i jest koordynatorem projektu prowadzonego przez Fundację w Polsce w partnerstwie z British Council: Language Rich Europe (LRE).

Dr Liliana Szczuka-Dorna prowadzi ćwiczenia i wykłady w j. angielskim z Komunikacji Interpersonalnej i Międzykulturowej dla studentów PP. Jednocześnie wykłada w Finlandii w ramach programu Staff Mobility Socrates Erasmus. Jej profesjonalne zainteresowania obejmują: nauczanie języka specjalistycznego (ESP, EAP), komunikację społeczną, interpersonalną i międzykulturową oraz europejskie programy edukacyjne. Uczestniczyła w wielu polskich i europejskich projektach np. Kapitał Ludzki, Tempus, Phare, Leonardo da Vinci i Lingua.