Krzysztof Michał Nowak

Coach biznesu współpracujący z kadrą zarządzającą firm i zespołów, współautor Studium Coacha LIFE i Coaching Menadżerski w szkole coachingu GWPS.PL.

Współautor i koordynator europejskiego projekt wymiany wiedzy Coaching BurnOut Syndrome Solution mającego na celu opracowanie najlepszych praktyk postępowania z osobami wypalonymi zawodowo.

Posiada 15 lat doświadczenia w tworzeniu i prowadzeniu własnych przedsięwzięć. Wykształcenie coacha zdobył w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym Szkolenia i The Coaching Academy w Londynie.