Artur Bartoszewicz

ekspert ds. funduszy europejskich, pomocy publicznej i budżetu zadaniowego. Doradca i trener ds. funduszy europejskich z 10 letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym pisania wniosków o dotacje ze funduszy UE, biznes planów oraz studium wykonalności; analiz finansowych; pomocy publicznej; monitoringu; ewaluacji; prowadzenia warsztatów szkoleniowych; seminariów i szkoleń; zarządzania projektami zgodnie z regułami UE; składania aplikacji i opracowywania odpowiedzi na TOR; analiz i ocen studiów wykonalności. Ekspert z listy krajowej Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych; poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; szkolnictwo wyższe w ramach PO Kapitał Ludzki.