Marek Jędryka

Jest nauczycielem języka angielskiego i trenerem z ponad 18 letnim stażem. Jako trener pracował zarówno dla instytucji edukacyjnych, jak i dla jednostek biznesowych. Interesuje go rola nowoczesnej technologii jako narzędzia podnoszenia skuteczności nauczania i wzmacniania motywacji uczniów. Wierzy, że ocenianie kształtujące skutecznie i w sposób wymierny pomaga uczniom osiągać lepsze wyniki i budować poczucie własnej wartości. Obecnie Marek Jędryka pracuje jako trener wydawnictwa Pearson prowadząc warsztaty szkoleniowe dotyczące m.in. wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi diagnostycznych w edukacji.