Dr hab.Ludmiła Szypielewicz

Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej, Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.