Michał Sosnowski

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Absolwent filologii angielskiej i pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Do 2010 r. prowadził zajęcia z języka angielskiego z dziećmi, gdzie wykorzystywał m.in. metodę projektu i przedstawienia teatralne. Pracuje w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - mobilności nauczycieli edukacji szkolnej.