Gracjana Więckowska

Gracjana Więckowska pracuje z Narodowym Biurem Kontaktowym Programu eTwinning. Redaguje polski portal eTwinning www.etwinning.pl. Prowadzi konferencje, szkolenia i warsztaty eTwinning w różnych regionach Polski. Organizuje ogólnopolskie konkursy eTwinning, których formuła pozwala na pokazanie najciekawszych projektów realizowanych w naszym kraju. Konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych, Komisja Konkursowa oddzielnie ocenia projekty realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.